سرویس مورد نظر خود را انتخاب کنید!

7 روز ضمانت بازگشت وجه برای سرویس‌های سالانه

تجاری 1000 مگابایتی - آلمان

فضای هاست = 1000 مگابایت
ترافیک ماهانه = 100000 مگابایت
Email Address = 100
DataBase MySQL = 10
Subdomain = 40
Park Domain = 15
Addon Domain = 4
IP = Dedicated
تعداد ارسال ایمیل در ساعت = 1000
نصب رایگان سیستم‌های مدیریت محتوا
نوع دیسک = NVMe SSD سرعت بالا
CPanel
فایروال سخت افزاری و نرم افزاری
نصب خودکار SSL
ضمانت بازگشت وجه
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه
پشتیبانی از طریق تیکت/تماس تلفنی/تلگرام

 • 40 FTP Account
 • 5 و 7 نسخه پی اچ پی
تجاری 1500 مگابایتی - آلمان

فضای هاست = 1500 مگابایت
ترافیک ماهانه = 150000 مگابایت
Email Address = 250
DataBase MySQL = 20
Subdomain = 50
Park Domain = 20
Addon Domain = 4
IP = Dedicated
تعداد ارسال ایمیل در ساعت = 1000
نصب رایگان سیستم‌های مدیریت محتوا
نوع دیسک = NVMe SSD سرعت بالا
CPanel
فایروال سخت افزاری و نرم افزاری
نصب خودکار SSL
ضمانت بازگشت وجه
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه
پشتیبانی از طریق تیکت/تماس تلفنی/تلگرام

 • 70 FTP Account
 • 5 و 7 نسخه پی اچ پی
تجاری 2500 مگابایتی - آلمان

فضای هاست = 2500 مگابایت
ترافیک ماهانه = 250000 مگابایت
Email Address = 750
DataBase MySQL = 40
Subdomain = 60
Park Domain = 40
Addon Domain = 7
IP = Dedicated
تعداد ارسال ایمیل در ساعت = 1000
نصب رایگان سیستم‌های مدیریت محتوا
نوع دیسک = NVMe SSD سرعت بالا
CPanel
فایروال سخت افزاری و نرم افزاری
نصب خودکار SSL
ضمانت بازگشت وجه
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه
پشتیبانی از طریق تیکت/تماس تلفنی/تلگرام

 • نامحدود FTP Account
 • 5 و 7 نسخه پی اچ پی
تجاری 5000 مگابایتی - آلمان

فضای هاست = 5000 مگابایت
ترافیک ماهانه = 500000 مگابایت
Email Address = نامحدود
DataBase MySQL = 80
Subdomain = 70
Park Domain = 40
Addon Domain = 10
IP = Dedicated
تعداد ارسال ایمیل در ساعت = 1000
نصب رایگان سیستم‌های مدیریت محتوا
نوع دیسک = NVMe SSD سرعت بالا
CPanel
فایروال سخت افزاری و نرم افزاری
نصب خودکار SSL
ضمانت بازگشت وجه
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه
پشتیبانی از طریق تیکت/تماس تلفنی/تلگرام

 • نامحدود FTP Account
 • 5 و 7 نسخه پی اچ پی
تجاری 7000 مگابایتی - آلمان

فضای هاست = 7000 مگابایت
ترافیک ماهانه = 700000 مگابایت
Email Address = نامحدود
DataBase MySQL = نامحدود
Subdomain = 80
Park Domain = 40
Addon Domain = 15
IP = Dedicated
تعداد ارسال ایمیل در ساعت = 1000
نصب رایگان سیستم‌های مدیریت محتوا
نوع دیسک = NVMe SSD سرعت بالا
CPanel
فایروال سخت افزاری و نرم افزاری
نصب خودکار SSL
ضمانت بازگشت وجه
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه
پشتیبانی از طریق تیکت/تماس تلفنی/تلگرام

 • نامحدود FTP Account
 • 5 و 7 نسخه پی اچ پی
تجاری 10000 مگابایتی - آلمان

فضای هاست = 10000 مگابایت
ترافیک ماهانه = 1000000 مگابایت
Email Address = نامحدود
DataBase MySQL = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = 80
Addon Domain = 20
IP = Dedicated
تعداد ارسال ایمیل در ساعت = 1000
نصب رایگان سیستم‌های مدیریت محتوا
نوع دیسک = NVMe SSD سرعت بالا
CPanel
فایروال سخت افزاری و نرم افزاری
نصب خودکار SSL
ضمانت بازگشت وجه
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه
پشتیبانی از طریق تیکت/تماس تلفنی/تلگرام

 • نامحدود FTP Account
 • 5 و 7 نسخه پی اچ پی
تجاری 12000 مگابایت - آلمان

نصب رایگان سیستم‌های مدیریت محتوا
نوع دیسک = NVMe SSD سرعت بالا
CPanel
فایروال سخت افزاری و نرم افزاری
نصب خودکار SSL
ضمانت بازگشت وجه
پشتیبانی از طریق تیکت/تماس تلفنی/تلگرام

 • 12000 مگابایت فضای هاست
 • 1200000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • نامحدود FTP Account
 • نامحدود Email Address
 • نامحدود DataBase MySQL
 • نامحدود Subdomain
 • 100 Park Domain
 • 25 Addon Domain
 • Dedicated IP
 • 1000 تعداد ارسال ایمیل در ساعت
 • 5 و 7 نسخه پی اچ پی
 • روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه Backup